Wybieramy odpowiednik rozłącznik izolacyjny

Instalacja elektryczna w mieszkaniu

Wybierając rozłączniki izolacyjne trzeba przede wszystkim w pierwszej kolejności, spojrzeć na nie przez pryzmat ilości dostępnych w nich biegunach, jednocześnie miejsca zastosowania czy specyfikacji samej skrzynki rozdzielczej. Oczywiście zawsze zakładamy, iż rozłączniki izolacyjne pozwolą nam w alarmowy, szybki i bezproblemowy sposób na wstrzymanie dopływu prądu w obrębie danej instalacji elektrycznej.

Skrzynka rozdzielcza w  mieszkaniu

Jakie rozłączniki typowo izolacyjne zastosujemy, ma adekwatne znaczenie także dla funkcjonowania samej skrzynki rozdzielczej, wszystkiego z czym jej działanie jest związane, a tym samym zabezpieczenia oraz jej ochrony przez przeciążeniami, spięciami, czy zwarciami jakie co zrozumiałe mogą mieć miejsce. Dlatego kwestia doboru odpowiednich rozłączników powinna być przeanalizowania na etapie ich dostosowania, dopasowania i eksploatacji zgodnie z powyższym oraz najważniejszym założeniem.

Trudno nie zgodzić się z opinią, iż osprzęt elektryczny o jakim w tej sytuacji mowa ma gwarantować aparaturze modułowej odpowiednie warunki do działania, a tym samym spełniać postawione przed nim zadania, bo takie rozłączniki izolacyjne na pewno co do czego nie ma jakichkolwiek wątpliwości pełnią.

Źródło: www.eelektryka.com/154-rozlaczniki-izolacyjne