Ekologiczne kotły na słomę

Kotły na słome

Produkcja rolna wytwarza 30 mln ton słomy w ciągu roku. Zużywane z tego jest około 1/3, reszta się marnuje. Istnieje jednak możliwość rozwiązania tego problemu. Słoma stanowi bowiem bardzo dobre, a jednocześnie ekologiczne źródło paliwa.

Dlaczego warto stosować kotły na słomę?

Wydawać by się mogło, że słoma jest mało wydajnym źródłem energii. Tak jednak nie jest. Kotły na słomę http://heyk.pl/kotly-na-slome/ znacząco obniżają koszty, szczególnie jeśli mówimy o małych piecach. Redukcja ta wynosi nawet do 50% w stosunku do pieców na paliwo stałe. Można przyjąć, że piece na biomasę, spalając 1,5 kg, umożliwiają wytworzenie takiej samej ilości energii co spalenie 1 kg węgla średniej jakości.

Piece na biomasę  są w dużej mierze bezobsługowe. Zazwyczaj wystarczy załadować je sianem maksymalnie 3 razy na dobę. Resztę zrobią automatyczne systemy sterujące. Kotły na siano mają zerowy bilans w kwestii emisji dwutlenku węgla. Całość emitowanego przez nie dwutlenku węgla jest bowiem równoważna ilości dwutlenku pochłoniętego za życia rośliny.

Dodatkowo kotły te emitują bardzo niewielkie ilości spalin. Kotły na słomę wytwarzają również niewiele popiołu. Co ważne popiół ten zawiera sporo składników odżywczych i może być wykorzystywany jako nawóz. Piece te są ekonomiczne również dlatego, że samemu można produkować do nich paliwo.

Z jakimi problemami możemy się zderzyć stosując piece na biomasę?

Jak wszystkie rozwiązania piece na siano mają również wady. Pierwsza to duża objętość samej słomy. Słoma spala się szybko, trzeba więc zgromadzić jej spore zapasy. A nie można jej przechowywać byle jak. Kotły na biomasę nie mogą bowiem być zasilane wilgotną słomą. W związku z tym słoma nie może być przechowywana na zewnątrz, a jedynie w zamkniętym i zadaszonym pomieszczeniu.

Piece na słomę opalane wilgotnym paliwem są mniej wydajne. Taka słoma powoduje też powstawanie większej ilości spalin oraz substancji smolistych. Te drugie zanieczyszczają piec, co sprawia, że musi on być częściej czyszczony. Kotły na biomasę należy też dodatkowo zabezpieczać przed roznoszeniem żarzących się części lotnych, które mogą wydostawać się przez komin. W tym celu stosuje się specjalne nakładki.